article placeholder

เที่ยว ชิม ริมโขง

โปรโมชั่นร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใช้ Boarding pass เฉพาะเส้นทางนครพนม ต่อที่ 1 นำไปใช้เป็นส่วนลด อาทิ ค่าอาหารหรือเครื่องดื่ม ต่อที่ 2 ลุ้... Read More...

งานไหว้ครูมวยไทยโลก

จัดที่บริเวณวัดมหาธาตุ วัดหลังคาขาว และวัดหลังคาดำ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักมวยไทยชาวต่างชาติได้เข้าใจและเห็... Read More...