8 มารยาทที่ห้ามพลาดเมื่อต้องใช้โทรศัพท์นัดสำคัญ​

มารยาทในการพูดโทรศัพท์นั้น ไม่ได้เพียงแต่สามารถนำมาใช้สำหรับเรื่องงานเท่านั้น แต่ยังสามารถมาประยุกต์กับเรื่องส่วนตัวได้ เรื่อง By Labella Credit... Read More...