article placeholder

โรคตับ ไขมันพอกตับ สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษาตัว

กินทั้งแอล กินทั้งของมัน ของหวาน และยิ่งในผู้ที่เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ความเสี่ยงการเกิดภาวะไขมันพอกตับ ตับอักเสบเรื้อรัง นำไปสู่ภาวะตับแข็ง... Read More...

อาการเครียดลงกระเพาะ โรคกระเพาะอักเสบ แผลในกระเพาะ ความเหมือนและต่างของอาการและวิธีการดูแลรักษา

โรคกระเพาะอาการเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อย ที่สำคัญได้แก่ โรคแผลในกระเพาะอาหาร และ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ อาการสำคัญ ปวดหรือจุกแน่นท้องบริเวณใต้ลิ้นป... Read More...

ทำไมต้องล้างจมูก ประโยชน์ของการล้างจมูก คำแนะนำและขั้นตอนวิธีทำแบบง่ายๆด้วยตนเอง

การล้างจมูก เป็นการชะล้างเอาน้ำมูก  หนอง  สิ่งสกปรกในจมูก ซึ่งเกิดจากการอักเสบในโพรงจมูกและไซนัส หรือคราบสะเก็ดแข็งของเยื่อบุจมูกหลังการผ่าตัดจมูกและไ... Read More...