article placeholder

การเตรียมที่อยู่อาศัย ให้พร้อมสำหรับผู้สูงวัย (Elderly Living Solution)

เนื่องจากในสังคมไทยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักใช้เวลาอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในหลายๆด้านของผู้สูงอายุการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศั... Read More...
article placeholder

“จัดสวนในขวดแก้ว”

คุณอัทธนีย์กานต์ ปฐมสมพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัย บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมครอบครัวมั่นคงขึ้น ด้วยการจ... Read More...