การฝึกสมาธิ ใช้แอปสุขภาพ บำบัดความเครียด บรรเทาความรู้สึก “จน – เครียด – ป่วย”

“เศรษฐกิจสุขภาพ” ของคนไทยในระดับ Micro Segment คือ ดัชนีชี้วัดสำคัญของความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพของประเทศ สุขภาพกายใจของคนคือผลสรุปของ ระดับความเป็... Read More...