article placeholder

โรคลมพิษ อาการ สาเหตุและวิธีการดูแลรักษา

โรคลมพิษ เป็นโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นผื่นหรือปื้นนูนแดง ไม่มีขุย ขนาดของผื่นเกิดได้ตั้งแต่ 0.5 เซนติเมตรหรืออาจจะมีขนาดใหญ่ถึง 10&nbs... Read More...

อาการโรคทางเดินหายใจอักเสบจากเชื้อ RSV สาเหตุ อาการและการดูแลรักษา

เชื้อ RSV นั้นมีชื้อเต็มว่า Respiratory Syncytial Virus เเละทำให้ผู้ป่วยมีการเดินหายใจอักเสบเเละเกิดขึ้นในผู้ป่วยทุกวัย มีการระบาดทุกปีในช่วงฤดูหนาว ... Read More...

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย – กว่าครึ่งของผู้ติดเชื้อใหม่เป็นเด็กวัยรุ่น

นพ.วินัย รัตนสุวรรณ สาขาวิชาโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศ... Read More...
article placeholder

การเตรียมที่อยู่อาศัย ให้พร้อมสำหรับผู้สูงวัย (Elderly Living Solution)

เนื่องจากในสังคมไทยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักใช้เวลาอยู่ในบ้านตลอดทั้งวันประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในหลายๆด้านของผู้สูงอายุการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศั... Read More...